huisvesting

Adviseurs rol strategische huisvesting

Ten behoeve van een overheidsorganisatie in Noord Nederland vullen wij de functie in van Sr. Adviseur Huisvesting in. Centraal in deze functie staat de vertaling van klantwensen naar gedragen huisvestingsoplossingen en het onderhouden van de locaties in samenspraak met de gebouweigenaar.

De Adviseur is beleidsmaker, initiator en trekker van projecten op het gebied van huisvesting en facilitair, waaronder groot onderhoud en renovatieprojecten. Sinds 2020 gaat specifieke aandacht uit naar de strategische huisvesting post Corona. De Adviseur beheert het Meerjaren Onderhouds- en InvesteringsPlan (MOIP) waarin het onderhoud en de projecten beleidsmatig en financieel worden verankerd.