Kom je als zorg verlenende organisatie in beweging, dan vraagt dat om een specifieke benadering en aanpak. Daarbij staat patiënt- en cliëntveiligheid voorop, zijn zorg- en bedrijfscontinuïteit ons uitgangspunt en vormen reputatie- en imago management een onlosmakelijk onderdeel van onze aanpak.

Zo ondersteunt Ucility in de Zorg:

Huisvestingsvraagstukken

  • Begeleiding bij ingebruikname van  ziekenhuis/zorginstelling; de inrichting naar werkende omgeving, training nieuwe zorgomgeving, (Her)huisvesting (oriëntatie en beleid) en begeleiding patiënten of cliënten
  • Ontwerpen van zorgomgevingen
  • Transitie van gebouw naar werkende omgeving

Logistieke vraagstukken & optimalisatie

  • Ontwerpen en implementeren interne (zorg)logistiek
  • Ontwerpen en implementeren beheer processen
  • Organisatorische inbedding

Facilitaire vraagstukken & optimalisatie

  • Inkoop
  • Benchmarking & scans
  • Organisatie-ontwikkeling
  • Huisvestingbeheer (exploitatie/coördinatie)

Ucility werkt(e) de afgelopen jaren succesvol mee aan de transitie begeleiding in diverse ziekenhuizen en zorginstellingen, zoals onder andere het Zaans Medisch Centrum, UMC St. Radboud, Rijnstate, Groene hart Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis,  Ommelander Ziekenhuis Groningen, Rijnland Ziekenhuis, Cordaan.

info@ucility.nl
088-0023088

Donau 90-92
2491 BC Den Haag

Aanvragen afspraak

Vul dit korte formulier in voor het maken van een vrijblijvende afspraak.