Projecten

De projecten en opdrachten die Ucility uitvoert hebben altijd een connectie met de pijlers Huisvesting, (Facilitaire) Logistiek en Facilitaire Services. Dat zijn onze focusgebieden. Ucility helpt bij het vertalen, implementeren en realiseren van uw strategische keuzes. 

We zijn inventief in het bedenken en managen van maatwerkoplossingen op het gebied van huisvesting, facilitaire logistiek en facilitaire services. We ondersteunen uw organisatie bij een succesvolle verandering.

Ons uitgangspunt? We werken projectmatig en planmatig, meetbaar en zijn resultaatgericht. Alles is erop gericht dat de gevraagde verandering aansluit bij uw omgeving, organisatie, processen en/of dienstverlening. We maken voor u oplossingen, alternatieven en risico’s helder en inzichtelijk. Zo blijft het gehele proces transparant en is de besluitvorming duidelijk.

We bieden kennis en ervaring bij diverse complexe herhuisvestingsprojecten in diverse werkvelden. Of het nu gaat om de voorbereiding en uitvoering van het verhuizen van bewoners in een zorginstelling, van een school, een technische werkplaats met bijbehorende magazijn of van een productielijn, we begeleiden u als opdrachtgever vanaf de eerste voorbereidende stap tot en met de nazorg na verhuizing. Maar ook projecten waarbij nieuwe dienstverlening moet worden opgezet en geïmplementeerd kunnen we van A-Z begeleiden en managen.

Convoi Projectverhuizingen neemt Ahead Group uit Den Haag over en wordt marktleider in Nederland

“Deze overname luidt een nieuwe fase in voor Convoi Projectverhuizingen. We verstevigen onze positie in de Randstad, verdubbelen in het aantal medewerkers en verhogen onze opslagcapaciteit aanzienlijk.”

Jean Spronken, Algemeen Directeur Convoi Group
lees meer “Convoi Projectverhuizingen neemt Ahead Group uit Den Haag over en wordt marktleider in Nederland”

Terug naar het verbouwde en vertrouwde Gasthuis; het geheim van een succesvol project!

In juli 2021 zijn bewoners van Catharina Thuis op Voorne, vanuit hun tijdelijk onderkomen weer terug verhuisd naar het prachtig verbouwde en voor hun vertrouwde Gasthuis in Brielle. Het merendeel van de bewoners is naar de somatische verpleeghuiszorg verhuisd en een klein aantal bewoners naar de psychogeriatrische verpleeghuiszorg in het Gasthuis.

Vanuit het bestuur van Catharina Thuis op Voorne (hierna Catharina) is aan Ucility gevraagd om deze verhuizing -met alle randvoorwaarden eromheen- te begeleiden. Hierbij was ook de wens om het projectmatig werken goed in de organisatie te verankeren.

lees meer “Terug naar het verbouwde en vertrouwde Gasthuis; het geheim van een succesvol project!”

Verhuizen terwijl de “winkel” open blijft!

Een succesvolle verhuizing van twee locaties naar één nieuwbouwlocatie, conform afspraak, volgens draaiboek en gericht op een tijdige ingebruikname van de nieuwbouw.

Het verhuizen van een technisch, industriële organisatie van twee locaties in Rotterdam naar één nieuwbouw locatie op de Maasvlakte vroeg een goede voorbereiding. De productie moest doorgaan en het verhuizen mocht dit productieproces hooguit minimaal verstoren. Een uitdaging, zeker in Coronatijd met alle strenge maatregelen.

lees meer “Verhuizen terwijl de “winkel” open blijft!”

Duet regisseert transformaties bij Cordaan

Ucility (senior projectmanager Margreet Beerhorst) heeft in het Consortium Duet (samenwerking tussen Ucility en Breijer Bouw en Installatie) 3 renovatieprojecten bij zorgorganisatie Cordaan begeleid. Duet heeft van begin af aan meegedraaid in de planontwikkelling hiermee werd de kwaliteit die Cordaan voor ogen had én de snelheid in het proces geborgd.

lees meer “Duet regisseert transformaties bij Cordaan”

Zorgvuldig en snel verhuizen naar een nieuw revalidatiecentrum

Ucility heeft bij Sophia Revalidatie, (nu Basalt Revalidatie) door middel van advies- en projectmanagement in zowel de voorbereidende fase als tijdens de verhuizing (floormanagement) bijgedragen aan een succesvolle ingebruikname van het nieuwe pand. Tevens heeft Ucility de sloop van het oude gebouw begeleid.

lees meer “Zorgvuldig en snel verhuizen naar een nieuw revalidatiecentrum”