Projecten

De projecten en opdrachten die Ucility uitvoert hebben altijd een connectie met de pijlers Huisvesting, (Facilitaire) Logistiek en Facilitaire Services. Dat zijn onze focusgebieden. Ucility helpt bij het vertalen, implementeren en realiseren van uw strategische keuzes. 

We zijn inventief in het bedenken en managen van maatwerkoplossingen op het gebied van huisvesting, facilitaire logistiek en facilitaire services. We ondersteunen uw organisatie bij een succesvolle verandering.

Ons uitgangspunt? We werken projectmatig en planmatig, meetbaar en zijn resultaatgericht. Alles is erop gericht dat de gevraagde verandering aansluit bij uw omgeving, organisatie, processen en/of dienstverlening. We maken voor u oplossingen, alternatieven en risico’s helder en inzichtelijk. Zo blijft het gehele proces transparant en is de besluitvorming duidelijk.

We bieden kennis en ervaring bij diverse complexe herhuisvestingsprojecten in diverse werkvelden. Of het nu gaat om de voorbereiding en uitvoering van het verhuizen van bewoners in een zorginstelling, van een school, een technische werkplaats met bijbehorende magazijn of van een productielijn, we begeleiden u als opdrachtgever vanaf de eerste voorbereidende stap tot en met de nazorg na verhuizing. Maar ook projecten waarbij nieuwe dienstverlening moet worden opgezet en geïmplementeerd kunnen we van A-Z begeleiden en managen.

Van operationeel tot strategische huisvesting

Met NXP heeft Ucility al een jarenlange samenwerking. Naast het strategisch huisvestingsplan voor de site in Nijmegen is Ucility ook betrokken bij diverse interne verhuisbewegingen op de site. Dit doen we met de inzet van zowel senior projectmanagement als met operationeel projectmanagement van de beide locaties in Nijmegen en Eindhoven.

lees meer “Van operationeel tot strategische huisvesting”

Verhuizen terwijl de “winkel” open blijft!

Een succesvolle verhuizing van twee locaties naar één nieuwbouwlocatie, conform afspraak, volgens draaiboek en gericht op een tijdige ingebruikname van de nieuwbouw.

Het verhuizen van een technisch, industriële organisatie van twee locaties in Rotterdam naar één nieuwbouw locatie op de Maasvlakte vroeg een goede voorbereiding. De productie moest doorgaan en het verhuizen mocht dit productieproces hooguit minimaal verstoren. Een uitdaging, zeker in Coronatijd met alle strenge maatregelen.

lees meer “Verhuizen terwijl de “winkel” open blijft!”

Duet regisseert transformaties bij Cordaan

Ucility (senior projectmanager Margreet Beerhorst) heeft in het Consortium Duet (samenwerking tussen Ucility en Breijer Bouw en Installatie) 3 renovatieprojecten bij zorgorganisatie Cordaan begeleid. Duet heeft van begin af aan meegedraaid in de planontwikkelling hiermee werd de kwaliteit die Cordaan voor ogen had én de snelheid in het proces geborgd.

lees meer “Duet regisseert transformaties bij Cordaan”