Projecten

De projecten en opdrachten die Ucility uitvoert hebben altijd een connectie met de pijlers Huisvesting, (Facilitaire) Logistiek en Facilitaire Services. Dat zijn onze focusgebieden. Ucility helpt bij het vertalen, implementeren en realiseren van uw strategische keuzes. 

We zijn inventief in het bedenken en managen van maatwerkoplossingen op het gebied van huisvesting, facilitaire logistiek en facilitaire services. We ondersteunen uw organisatie bij een succesvolle verandering.

Ons uitgangspunt? We werken projectmatig en planmatig, meetbaar en zijn resultaatgericht. Alles is erop gericht dat de gevraagde verandering aansluit bij uw omgeving, organisatie, processen en/of dienstverlening. We maken voor u oplossingen, alternatieven en risico’s helder en inzichtelijk. Zo blijft het gehele proces transparant en is de besluitvorming duidelijk.

We bieden kennis en ervaring bij diverse complexe herhuisvestingsprojecten in diverse werkvelden. Of het nu gaat om de voorbereiding en uitvoering van het verhuizen van bewoners in een zorginstelling, van een school, een technische werkplaats met bijbehorende magazijn of van een productielijn, we begeleiden u als opdrachtgever vanaf de eerste voorbereidende stap tot en met de nazorg na verhuizing. Maar ook projecten waarbij nieuwe dienstverlening moet worden opgezet en geïmplementeerd kunnen we van A-Z begeleiden en managen.

Project- en floormanagement voor 24 onderwijsinstellingen

Ucility verzorgde met succes het herhuisvestingsproject bij een grote onderwijsgroep, bestaande uit 24 scholen voor het voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen. Hierbij hebben wij het project- en floormanagement geleverd om diverse inrichting -en herhuisvestingstrajecten van drie onderwijslocaties in Haarlem op te zetten, te begeleiden en de uitvoer te coördineren.

lees meer “Project- en floormanagement voor 24 onderwijsinstellingen”

Zorgvuldig en snel verhuizen naar een nieuw revalidatiecentrum

Ucility heeft bij Sophia Revalidatie, (nu Basalt Revalidatie) door middel van advies- en projectmanagement in zowel de voorbereidende fase als tijdens de verhuizing (floormanagement) bijgedragen aan een succesvolle ingebruikname van het nieuwe pand. Tevens heeft Ucility de sloop van het oude gebouw begeleid.

lees meer “Zorgvuldig en snel verhuizen naar een nieuw revalidatiecentrum”