duet

Ucility vormt samen met Breijer Bouw en Installatie, het samenwerkingsconsortium Duet. Duet bundelt de bouwexpertise van Breijer met de projectmanagement kennis en kunde van Ucility. Met name bij de renovatie/verbouw van zorginstellingen wordt de expertise van Duet door opdrachtgevers zeer gewaardeerd.

Het bouwen en verbouwen van zorglocaties vraagt kennis van alle betrokkenen: de zorgorganisatie moet duidelijk voor ogen hebben wat ze willen voor hun specifieke doelgroep, de architect vertaald deze informatie naar een bouwkundig ontwerp en uiteindelijk (ver)bouwt de aannemer de locatie.

Langlopende trajecten

Van start tot en met realisatie zijn dit langlopende trajecten en er zijn er veel verschillende kennishouders bij betrokken. Bouw is geen core business voor de zorg waardoor ondersteuning vanuit experts noodzakelijk is.

Wat maakt Duet hierin een goede samenwerkingspartner?
Duet verbindt de expertise van Breijer, (de integrale dienstverlener in alle soorten bouw- en installatieprojecten), met de oplossingen van Ucility, (de facilitaire aanpakker die organisaties ontzorgt bij verbouwingen en verhuizingen). Duet beschikt over kennis op het vlak van exploitatie van gebouwen, heeft verstand van transitiemanagement en denkt in termen van total cost of ownership (TCO). Daarnaast heeft Duet oog voor de verbinding met de wijk. De (ver)bouw zal vaak plaats vinden in de bebouwde omgeving waarbij overlast door bouwlogistiek en bouw gemanaged moet worden. Tot slot heeft Duet ook kennis van diverse innovaties, domotica en duurzaamheidsconcepten in de zorg.

Voorbereiding

Goed gebruik maken van de kennis en kunde van betrokkenen vanaf de voorbereidingsfase, via de ontwerpfase, de uitvoeringsfase, inhuizing tot en met de nazorg, verhoogd de kwaliteit en verlaagd de kosten. Door buiten de gebaande paden te denken (‘anders denken, anders doen’) en op een transparante manier kennis te delen, is Duet een betrouwbare partner op het gebied van renovatie en bouw van woonvoorzieningen voor kwetsbare mensen, op het gebied van veiligheid en bij het reduceren van “faalkosten”.

Structuur

Duet biedt continuïteit in het totale bouwtraject. De projectmanagers van Duet zijn op elkaar ingespeeld. Er zijn 2 projectmanagers van Duet betrokken gedurende het totale verbouwproces; één die het bouwproces stuurt en één die de belangen van de opdrachtgever en de doelgroep behartigt én de structuur verzorgd. Beiden hebben relevante ervaring binnen het domein Zorg.

Duet werkt in een projectstructuur. In elke fase van het proces wordt er gewerkt met een projectteam. Dit projectteam bestaat uit, de voor dat moment, relevante partijen van zowel de opdrachtgever/zorgorganisatie als van de externe partijen. Er is in alle fases een nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

Projectfase

In elke projectfase zijn beide projectmanagers van Duet onderdeel van het projectteam. Hiermee wordt de continuïteit geborgd en de nodige informatie en kennis mee genomen naar een volgende fase. Er wordt gebruik gemaakt van een vaste en beproefde overlegstructuur met praktische formats en een transparante planning. Vanaf de start van het (ver)bouwproces staat de doelgroep/gebruiker centraal. De stappen in het verbouwproces worden getoetst aan de visie en aan het Plan van Eisen. Door de projecten die Duet al enkele jaren in de zorg heeft uitgevoerd en nog uitvoert, is het lerend vermogen groot. Met het geleerde worden processen en verbouwprojecten continu geoptimaliseerd.