corona en economie

De 1.5 meter economie

Het is een nieuw begrip: De 1,5 meter economie. Thuis werken is in vele situaties een goed, tijdelijk alternatief gebleken. Maar de fase gaat aanbreken waarin we weer terugkeren binnen de muren van de organisatie. De regering riep alle sectoren op zich hierop voor te bereiden. De vraag is bij velen: Hoe kunnen we de richtlijnen en protocollen die hiervoor gelden, vertalen naar de eigen werkomgeving?

Nog niet eerder hebben we zo’n bijzondere situatie meegemaakt. Werken op een veilige afstand van elkaar lijkt misschien niet zo heel ingewikkeld, maar het gaat om meer dan alleen die 1,5 meter. Om een veilige werkomgeving te creëren, is het belangrijk  komen, werken/verblijven en gaan van mensen in beeld te hebben. Dit betreft vooral medewerkers, maar ook klanten, leveranciers en bezoekers.

Wat deze situatie kenmerkt, is de logistieke en facilitaire impact; het werkveld van Ucility.

Met onze kennis en kunde op het gebied van (her)huisvesting, logistiek, werkplekinrichting én onze projectmatige aanpak kunnen wij werkbare oplossingen adviseren en realiseren voor uw ‘1,5 meter uitdagingen’.

De stappen die we met u doorlopen:

1. Verkennen:

Samen met u bespreken wat voor uw organisatie passend en belangrijk is m.b.t. het werken binnen de muren van de organisatie. Hierbij is aandacht voor onder andere:

 • welke groepen medewerkers willen/kunnen/moeten wanneer aanwezig zijn om uw corebusiness efficiënt en veilig draaiend te houden
 • welke externe partijen zijn wanneer aanwezig ( denk aan leveranciers, schoonmaakbedrijf, monteurs, etc.)
 • wat zijn de looproutes in en om het gebouw
 • welke voorzieningen zijn er beschikbaar en hoe zijn deze te bereiken
 • wilt u de maatregelen tijdelijk inzetten of zijn er maatregelen die u nu wilt introduceren als definitief.

2. Aanpak bepalen:

Vanuit de verkenning gaan we op zoek naar oplossingen. Deze inventariseren we naar prioriteit en haalbaarheid. Oplossingsrichtingen kunnen o.a. zijn op het gebied van:

 • minimale en maximale personele bezetting
 • routes in het gebouw
 • welke voorzieningen er waar worden geboden
 • wijzigingen van indeling van ruimtes
 • toewijzen/reserveren van werkplekken; al dan niet digitaal ondersteund
 • afspraken met leveranciers en andere derden
 • toepassen van beschermende maatregelen op en om de werkplek.

3. Beslissen:

Vanuit de prioritering, haalbaarheid en wellicht ook kosten helpen we u de meest passende beslissingen te nemen. De daaruit voortvloeiende maatregelen leggen we vast in protocollen. Ook de communicatie met betrokkenen over deze protocollen en maatregelen nemen we hierin mee. Tastbare resultaten in deze fase zijn o.a.:

 • de goedkeuring van de gekozen maatregelen met de bijbehorende kosten
 • een plan van aanpak inclusief planning
 • een communicatieplan
 • het uitgewerkte protocol
 • een voorstel voor de uitrol van de maatregelen.

4Realiseren:

Na uw goedkeuring wordt de uitvoering gestart. Hierbij kan Ucility de regievoering op zich nemen. We zorgen ervoor dat u als organisatie wordt ontlast in de praktische uitvoering. Te denken valt aan:

 • communicatie over en controle op de te leveren en plaatsen materialen
 • maken en/of redigeren van communicatie dragers
 • instructie van medewerkers (en derden), met betrekking tot de aanpassingen
 • oplevering van de gedane aanpassingen.

We kunnen bij elke fase instappen; als u al de beschikking heeft over een protocol kunnen we de realisatie op ons nemen. Of als u juist nog in de verkenningsfase zit, kunt u ons ook alleen voor deze fase inzetten. Neem gerust contact met ons op als u uw organisatie aan de Covid-19 eisen wilt aanpassen en weer stap voor stap het thuiswerken gaat combineren met het werken binnen de muren van de organisatie.