dueet cordaan

Duet regisseert transformaties bij Cordaan

Ucility (senior projectmanager Margreet Beerhorst) heeft in het Consortium Duet (samenwerking tussen Ucility en Breijer Bouw en Installatie) 3 renovatieprojecten bij zorgorganisatie Cordaan begeleid. Duet heeft van begin af aan meegedraaid in de planontwikkelling hiermee werd de kwaliteit die Cordaan voor ogen had én de snelheid in het proces geborgd.

Duet: Unieke aanpak

Duet is in staat de expertise van Breijer Bouw en Installatie op het gebied van renovatieprojecten en exploitatie te verbinden met de kennis en kunde van Ucility als het gaat om transitiemanagement en integrale procesbenadering. Dankzij die kennisbundeling wordt de transformatie begeleid tot en met de ingebruikname van het gebouw. Duet is bekend met zorgprocessen en werkt nauw samen met de zorgprofessionals en ondersteunende diensten. Daardoor is duidelijk wat er wanneer moet gebeuren en anticipeert Duet al tijdens de bouwfase er op dat het pand na oplevering zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen. Dat scheelt in de kosten, want elke dag dat het pand leeg staat, kost Cordaan geld.

Ook weet Duet wat het vraagt om slim te bouwen in een stedelijke omgeving met zo min mogelijk overlast voor de wijk’. Een pragmatisch en resultaatgerichte aanpak met aandacht voor alle betrokkenen. Duet is verantwoordelijk voor het totale project van architect selectie-, planvorming-, ontwerp van VO tot en met DO-, voorbereiding bouw-, totale (ver)bouw inclusief installatie’s tot en met oplevering en nazorg.

In de afgelopen jaren heeft Duet 3 locaties van Cordaan getransformeerd

Als eerste was het voormalige verpleeghuis Gaasperdam aan de beurt. Het gebouw onderging een ingrijpende verbouwing: van verpleeghuis tot een multifunctioneel complex voor cliënten, kinderen en volwassenen, met een verstandelijke beperking. Het biedt nu naast het al bestaande activiteitencentrum, ook onderdak aan zes kleinschalige woongroepen-, een kinderdienstencentrum en een logeerhuis. De veilige binnentuinen en dakterrassen completeren het geheel. In aanloop naar de verhuizing zijn – in samenspraak met de zorg – de nieuwe facilitaire werkprocessen in kaart gebracht en beschreven.

De tweede locatie was Hof van Sloten. Hier werd de facilitaire vleugel omgebouwd tot een revalidatie afdeling. Er werd verbouwd terwijl de rest van het gebouw in gebruik was als verpleeghuis. Afstemming met alle gebruikers was hier van groot belang. Dagelijks contact met de uitvoerder en een reële en transparante planning, waarbij er rekening werd gehouden met het leefritme van de bewoners, maakte dat de overlast als minimaal werd ervaren en er conform planning een prachtige revalidatie vleugel in gebruik kon worden genomen.

Project nummer drie was Het Ketelhuisplein. Een GGZ woonvoorziening voor ouderen. Deze bewoners zijn tijdelijk verhuisd naar een andere locatie van Cordaan. De uitdaging bij deze renovatie was de beperkte ruimte in en om het gebouw. Het zo optimaal mogelijk gebruik maken van de beschikbare meters om zo tot volwaardige appartementen te komen was een uitdaging. Het inrichten van de zorg- en facilitaire werkprocessen in afstemming met de beperkte ruimte vroeg creativiteit en inzicht in de behoefte van de doelgroep en zorgmedewerkers.

Het Ketelhuisplein ligt in hartje Amsterdam midden in een bijzondere en groene woonwijk. De bewoners zijn zeer betrokken én kritisch met betrekking tot transport, overlast en het bewaken van de rust en de groene uitstraling van de wijk. Alle logistiek in en om het gebouw moest dan ook zeer zorgvuldig worden gepland en uitgevoerd. Door de wijkbewoners regelmatig en tijdig te informeren, zowel digitaal als waar mogelijk in (kleinschalige) bijeenkomsten, is gedurende het jaar van de bouw, de relatie meer dan goed gebleven.

Kennis opbouwen

Doordat Duet samen met Cordaan drie op één volgende projecten heeft uitgevoerd, is het lerend effect zeer duidelijk. De samenwerking en ervaring opgedaan in project 1 werd toegepast in project 2 en weer verder verfijnd in project 3. Uiteindelijk voor alle partijen een voordeel op zowel het proces-, financien-, bouwtechnisch en communicatief vlak.