hybride werken

Het Hybride (post Corona) werken

Door: Margreet Beerhorst, senior Projectmanager Ucility.

De afgelopen maanden hebben we met z’n allen laten zien dat we in korte tijd echt structureel anders kunnen leven en werken. In alle werkvelden waren en zijn, er aanpassingen noodzakelijk om de besmetting door Covid-19 zoveel als mogelijk te beperken. Eén van de meest opvallende veranderingen is het thuiswerken.

Vanaf 12 maart 2020 werd het stil op de Nederlandse snelwegen en in de kantoren. Waar mogelijk werkten we thuis. Nu, maanden verder, werken we nog steeds grotendeels vanuit huis. Uit onderzoek blijkt dat we, ook als de noodzaak er straks niet meer is, gemiddeld 2 dagen in de week willen blijven thuiswerken. Dit maakt dat de rol die het kantoor speelt bij het faciliteren van ons werk, gaat veranderen. Naar verwachting zal 30 % van de kantoorruimte op gaan aan ’kantoor werken’, en 70% aan ‘ontmoeten en samenwerken’. Zie hier het ontstaan van het Hybride (post corona) werken; deels op kantoor en deels vanuit huis

Organisaties zullen vanwege deze wijziging in de verhouding thuis werken t.o.v. kantoor werken hun visie en beleid op (thuis)werken herzien of aanpassen; er dient een nieuwe balans tussen thuis- en kantoorwerken te worden gevonden. Een balans die aansluit bij de organisatie, de bedrijfscultuur en -processen. Dit heeft impact op twee van de grootste kostenposten van veel (kantoorhoudende) organisaties: personeel en huisvesting. Daarnaast is de balans ook bepalend voor de binding met de organisatie, het werkplezier en bijvoorbeeld de duurzaamheidsdoelen van de organisatie

Visie en beleid zal opnieuw geformuleerd gaan worden.

Kortom de vraag is: Wat betekent het Hybride werken voor de strategische huisvesting, de (thuiswerk) medewerkers en voor de behoefte en invulling van diverse ruimten in het gebouw?

Het vertalen van de visie op het Hybride werken is een samenspel tussen, en met verschillende afdelingen in de organisatie. Hybride werken gaat niet alleen over het inrichten van een thuiswerkplek en een deel van de bureaus op kantoor vervangen door lounge stoelen. Het vraagt om een integrale aanpak en om de kennis en kunde van meerdere afdelingen in de organisatie.

Vanuit facilitair management/projectmanagement zal er samenwerking zijn met:

  • Facilitaire zaken
  • P&O of HRM
  • Inkoop/ procurement/contractbeheer
  • Huisvesting, Vastgoed en Techniek
  • Marketing en Communicatie
  • Kwaliteit en veiligheid afdelingen ( bijvoorbeeld m.b.t. de BHV-organisatie)
  • Productie/primair proces

Bijgaand een checklist die als hulpmiddel gebruikt kan worden door projectmanagers of anderen, die betrokken zijn of betrokken willen worden bij het Hybride werken.

Onderstaand de verkorte versie. Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact op!

Klik op onderstaande link om de checklist te openen.

Checklist Hybride Werken