Huisvesting

Huisvesting

Huisvestings (project)management is gericht op het gehele palet van huisvesting, ruimten en bijbehorend beheer. Denk aan kantoor-, winkel- en distributiepanden, terreinen, opslagloodsen, (tijdelijke) huisvesting, containers, thuiswerkplekken, gehuurde hotelaccommodaties, zorgorganisaties enzovoort.

Huisvestingsvraagstukken zijn duidelijk in beweging. Diverse onderwerpen zijn actueel, zoals het thuiswerken wat door Covid-19 in een stroomversnelling is gekomen, benodigde aantal m² en de functonaliteit van deze meters, capaciteit en planbaarheid van werkplekken, en de 24/ 7 economie. Hierop ontstaat een keten van reacties zoals ontwikkeling van de digitale (thuis)werkomgeving, onderzoeken, ontwikkelen en implementeren van het ‘hybride werken’, flexibilisering van werktijden, verschuiving binnen m² van kantoorfuncties naar ontmoetingsfuncties en een veranderende managementcultuur (van directe aansturing naar resultaatgerichte sturing op afstand).