Huisvesting

Huisvesting

Huisvestings (project)management is gericht op het gehele palet van huisvesting, ruimten en bijbehorend beheer. Denk aan kantoor-, winkel- en distributiepanden, terreinen, opslagloodsen, (tijdelijke) huisvesting, containers, thuiswerkplekken, gehuurde hotelaccommodaties, zorgorganisaties enzovoort.

Huisvestingsvraagstukken zijn duidelijk in beweging. Diverse onderwerpen zijn actueel, zoals het thuiswerken wat door Covid-19 in een stroomversnelling is gekomen, benodigde aantal m² en de functonaliteit van deze meters, capaciteit en planbaarheid van werkplekken, en de 24/ 7 economie. Hierop ontstaat een keten van reacties zoals ontwikkeling van de digitale (thuis)werkomgeving, onderzoeken, ontwikkelen en implementeren van het ‘hybride werken’, flexibilisering van werktijden, verschuiving binnen m² van kantoorfuncties naar ontmoetingsfuncties en een veranderende managementcultuur (van directe aansturing naar resultaatgerichte sturing op afstand).

Door: Marloes Deckers, jr. Projectmanager bij Ucility BV

2020 – 2021: Het zijn jaren geweest zoals we nog nooit hebben meegemaakt, met zowel persoonlijk als zakelijke uitdagingen! Nu de corona maatregelen zijn versoepeld richten Facilitair Managers hun aandacht op de terugkeer naar de fysieke kantooromgeving met de grote vraag “Hoe ziet die omgeving er eigenlijk uit?”

lees meer “Terug naar kantoor”

Terug naar het verbouwde en vertrouwde Gasthuis; het geheim van een succesvol project!

In juli 2021 zijn bewoners van Catharina Thuis op Voorne, vanuit hun tijdelijk onderkomen weer terug verhuisd naar het prachtig verbouwde en voor hun vertrouwde Gasthuis in Brielle. Het merendeel van de bewoners is naar de somatische verpleeghuiszorg verhuisd en een klein aantal bewoners naar de psychogeriatrische verpleeghuiszorg in het Gasthuis.

Vanuit het bestuur van Catharina Thuis op Voorne (hierna Catharina) is aan Ucility gevraagd om deze verhuizing -met alle randvoorwaarden eromheen- te begeleiden. Hierbij was ook de wens om het projectmatig werken goed in de organisatie te verankeren.

lees meer “Terug naar het verbouwde en vertrouwde Gasthuis; het geheim van een succesvol project!”