Huisvesting

Huisvestingsmanagement is gericht op het gehele palet van huisvesting, ruimten en bijbehorend beheer. Denk aan kantoor-, winkel- en distributiepanden, terreinen, opslagloodsen, (tijdelijke) huisvesting, containers, thuiswerkplekken, gehuurde hotelaccommodaties, etc.

Accommodatiemanagement behelst een groot budget dat veelal essentieel is ter ondersteuning van core activiteiten: gemiddeld ruim 35% van de totale facilitaire kosten van een organisatie. Efficiënt en effectief gebruik heeft daarmee direct invloed op de winst of budgetruimte bij een organisatie.

Huisvestingsvraagstukken zijn duidelijk in beweging. Diverse dilemma’s zijn daarbij actueel, zoals toenemend aantal files, vervoerskosten, overschotten in m2, flexibiliteit, 24/ 7 economie en vergrijzing. Hierop ontstaat een keten van reacties zoals ontwikkeling van de digitale snelweg, implementatie van ‘Het Nieuwe Werken’, flexibilisering van werktijden, verschuiving binnen m2 van kantoorfuncties naar ontmoetingsfuncties en een veranderende managementcultuur (van directe aansturing naar resultaatgerichte sturing).

Bij dergelijke vraagstukken kan Ucility ondersteunen. Wij kijken vanuit uw identiteit en strategische visie, waarbij we aansluiten op de verwachtingen van uw klant en uw personele invulling. Ucility vertaalt uw corporate identity in herkenbare, meetbare en vooraf bepaalde resultaten. Wij vertalen uw visie in operationele acties en managen het proces.

Vraagstukken op het gebied van huisvesting waarbij Ucility succesvol kan ondersteunen:

  • Ontwikkelen van een huisvestingsvisie
  • Inrichtingsvraagstukken
  • Renovatie- of bouwbegeleiding
  • Onderhoudsmanagement
  • Verhuismanagement

info@ucility.nl
088-0023088

Donau 90-92
2491 BC Den Haag

Aanvragen afspraak

Vul dit korte formulier in voor het maken van een vrijblijvende afspraak.