Netwerk

Samenwerkingsverbanden bieden ons de kans om u nóg beter van dienst te zijn. Omdat wij immers niet de expert in álles kunnen zijn, maar onze klanten toch van het beste advies willen dienen, maakt Ucility slim gebruik van de beschikbare kennis uit de markt, in de vorm van samenwerkingsverbanden en een kennisnetwerk. Vanuit die optiek onderscheiden wij drie vormen van samenwerking, die erop gericht zijn de meerwaarde van Ucility voor u nóg groter te maken:

1. Partners in samenwerking
Met de volgende partner werken wij samen voor innovatieve oplossingen voor specifieke facilitaire, logistieke en huisvesting vraagstukken:

2. Partners in kennis
Inmiddels weten wij welke partijen ertoe doen en wie voor u van (vertrouwde) toegevoegde waarde kunnen zijn met specifieke kennis of diensten. Afhankelijk van uw vraagstuk, betrekken wij actief kennispartners om u te laten profiteren van de synergie van samenwerken.

3. (Uw) leveranciers
Ook in projecten staan we voor een actieve samenwerking met uw leveranciers. Afstemming en coördinatie doen wij het liefst rechtstreeks. Zo kunnen wij het resultaat bewaken en zijn wij in staat u daarbij te ontzorgen. Daarbij komt dat wij regelmatig worden gevraagd om een gedegen en onafhankelijke leveranciersselectie uit te voeren. Bijvoorbeeld in het kader van een projectgerelateerde aanbesteding of een specifiek inkooptraject. Samen met u inventariseren wij de behoefte en stellen wij de specificaties op. Vervolgens benaderen wij de markt en verzorgen de communicatie & coördinatie, zodat u opdracht aan de beste partij kunt gunnen.

info@ucility.nl
088-0023088

Donau 90-92
2491 BC Den Haag

Aanvragen afspraak

Vul dit korte formulier in voor het maken van een vrijblijvende afspraak.