In samenwerking met The Food Professor ondersteunt Ucility bij het terugdringen ‘Waste’ in de Zorg.

Waste, ofwel derving van voedsel, is maatschappelijk gezien een high priority. Binnen Cure & Care ligt het gemiddelde Waste percentage tussen de 40-75% per jaar. In de meeste gevallen is dit een signaal dat de processen van voedsel inkoop, uitvraag, bereiding en uitlevering niet goed aansluiten op het Zorg proces.

Samen met The Food Professor ondersteunt Ucility bij het inzichtelijk maken van de daadwerkelijke Waste en de oorzaken daarvan, middels de Waste Scan. Daarnaast wordt een programma geboden om hierin verbetering aan te brengen en de maatregelen organisatie breed te borgen, bestaande uit training, advies en begeleiding.

Inmiddels heeft dit programma zich in de markt reeds als zeer succesvol bewezen.

 

 

info@ucility.nl
088-0023088

Donau 90-92
2491 BC Den Haag

Aanvragen afspraak

Vul dit korte formulier in voor het maken van een vrijblijvende afspraak.