projectoverheid

Sinds 2018 werkt Marianne als PMO’er (Project Management Ondersteuner) voor een grote overheidsinstantie en ondersteunt projecten in verbouw, nieuwbouw, renovatie en tijdelijke huisvesting, binnen de kaders van het organisatiebrede huisvestingsplan.

De werkzaamheden bestaan uit het opstellen van opdrachten naar aanleiding van offertes, het monitoren en verzorgen van het financiële Dashboard en de voorbereidingen van de financiële rapportages. Maar ook het maandelijks verwerken van de facturen in het financieel Dashboard, het direct ondersteunen van de projectleiders tijdens vergaderingen met de diverse gremia en het organiseren van projectbijeenkomsten, archiveren en adviseren, het beheren van logboeken en reviewen van projectmanagementdocumenten, het bewaken van planningen en het monitoren van alle documenten tijdens de (bouw)fases vallen onder deze PMO opdracht.