Onze aanpak

Ucility helpt u bij het vertalen, implementeren en realiseren van uw strategische keuzes. We zijn inventief in het bedenken en managen van maatwerkoplossingen op het gebied van huisvesting, facilitaire logistiek en facilitaire services. Graag ondersteunen we uw organisatie richting een succesvolle verandering.

Ons uitgangspunt? We werken meetbaar, herkenbaar en resultaatgericht. Alles is erop gericht dat de verandering aansluit bij uw omgeving, organisatie, processen en/of dienstverlening. We maken voor u oplossingen, alternatieven en risico’s altijd helder en inzichtelijk. Want zo blijft het gehele proces transparant en is de besluitvorming duidelijk.

Ucility’s adviseurs zijn inzetbaar in het hele land, gaan pragmatisch aan de slag, ondersteunen middels onze kennis en expertise en zorgen er altijd voor dat de continuïteit en veiligheid voorop staan.

Huisvestingsvraagstukken:

 • (Her)huisvesting (oriëntatie en realisatie)
 • Begeleiden implementatie nieuwe werkconcepten (onderwijs, zorg, kantoren)
 • Begeleiding verbouw en renovatie
 • Verhuismanagement
 • Opzetten van beheer

Facilitair logistieke vraagstukken:

 • Interne logistiek en beheer
 • Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS)
 • Bezettingsgraadmetingen
 • Bevoorrading en afvalstromen
 • Persoon-en goederenlogistiek

Managementvraagstukken:

 • Haalbaarheidsstudie huisvesting
 • TCO-berekeningen
 • Sourcing vraagstukken
 • Scans onder meer gericht op contract beheer en inkoop
 • Verandermanagement en gedragsbeïnvloeding

 

info@ucility.nl
088-0023088

Donau 90-92
2491 BC Den Haag

Aanvragen afspraak

Vul dit korte formulier in voor het maken van een vrijblijvende afspraak.