onderwijs

Project- en floormanagement voor 24 onderwijsinstellingen

Ucility verzorgde met succes het herhuisvestingsproject bij een grote onderwijsgroep, bestaande uit 24 scholen voor het voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen. Hierbij hebben wij het project- en floormanagement geleverd om diverse inrichting -en herhuisvestingstrajecten van drie onderwijslocaties in Haarlem op te zetten, te begeleiden en de uitvoer te coördineren.

Taken en verantwoordelijkheden waren o.a.:

  • Klantwens in kaart brengen ten aanzien van (her)huisvesting
  • Advies geven richting opdrachtgever en maakt projectplan
  • Opstellen en bewaken van het te bewandelen tijdspad
  • Communiceert met opdrachtgever, klanten, aannemer en overige (externe) leveranciers
  • Maakt een realistische raming van geld, capaciteit en looptijd
  • Het opdragen van de opdrachten aan betrokken leveranciers
  • Coördineren van de nazorg acties
  • Het volledig begeleiden van een aanbesteding- en selectietraject inzake de relocaties
  • Floormanagement tijdens verhuisdagen