zorg

Projectmanagement en advies in diverse zorgorganisaties

In de rol van projectmanager/adviseur stuurt Ucility (deel)processen aan en neemt afgesproken zaken direct onder verantwoordelijkheid. Ontzorgen en adviseren van de opdrachtgever staan hierbij centraal. De patiënt veiligheid staat hoog in het Ucility vaandel.

Ucility vervuld bij diverse zorgorganisaties het projectmanagement en de adviesfunctie. Noodzakelijke herhuisvesting van ziekenhuizen en andere zorginstellingen mag niet ten koste gaan van de zorg of patiënt veiligheid. De noodzakelijke aandacht die dit soort processen vraagt, legt grote druk bij het management van de organisaties.

Patiënt veiligheid

In de rol van projectmanager/adviseur stuurt Ucility (deel)processen aan en neemt afgesproken zaken direct onder verantwoordelijkheid. Ontzorgen en adviseren van de opdrachtgever staan hierbij centraal. De patiënt veiligheid staat hoog in het Ucility vaandel.

Ucility begeleidt (zorg)afdelingen bij de voorbereiding op ingebruikname. Het kan hierbij ook gaan om specifieke werkprocessen, inclusief de zorg specifieke werkprocessen. De projectmanager vanuit Ucility is de verbindende schakel tussen de Zorg- en de ondersteunende diensten zoals FM, ICT, MT, Zorgondersteuning en Logistiek, én tussen de afdelingen onderling.

Verantwoordelijkheden van de projectmanager/adviseur

De rol en verantwoordelijkheid van de projectmanager/adviseur zijn bijvoorbeeld:

 • Het adviseren over en de procesinrichting van het verhuismanagent
 • Opstellen meubelplan, verhuisplan, ICT plan logistiek plan incl. codering en doorlooptijd
 • Voorzitten van en participeren in projectteams
 • Bewaken van voortgang
 • Initiëren van werkgroepen
 • Uitwerking c.q. ondersteunen bij PvE’s van aan te schaffen producten en/of diensten
 • Zorgdragen voor borging van correcte uitvoer van verhuizing van medische apparatuur door het opstellen van verhuisprotocollen.
 • Organiseren van de fysieke verhuizing
 • Maken (aanvullen) van de van-naar lijsten
 • Maken van draaiboek t.b.v. fysieke verhuizing
 • Maken logistiek plan en stickerplan
 • Aansturen fysieke verhuizing
 • Zorgdragen voor borging van correcte uitvoer van de verhuizing van medische apparatuur op o.a. het gebied van af-en aankoppelen, testen, valideren en risico classificeren
 • Opstellen en bewaken van budget
 • Opzetten en coördineren van de nazorg