nieuwe werken

Quick Wins – die laat je toch niet liggen?

De Ucility “Quick Scan Huisvesting/Facilitair” helpt u met het identificeren van uw Quick Wins, door een scherpe, deskundige en onafhankelijke kijk op (uw) zaken.

Bent u actief op het vlak van Huisvesting en Facility Management?
En bent u benieuwd waar er voor uw organisatie nog verbeter kansen liggen?
Of zoekt u de juist handvatten om bepaalde verbeteringen daadwerkelijk om te zetten in resultaat?

Dan is een”Quick Scan Huisvesting/Facilitair” door Ucility mogelijk iets voor u.

Op systematische en doeltreffende wijze worden in korte tijd de pijlers van uw Huisvesting en FM organisatie doorgelicht en getoetst op hun verbeterpotentieel.

Het resultaat: 5 praktisch uitvoerbare verbetervoorstellen – gegarandeerd!

Werkwijze

Samen  lichten we uw FM en Huisvesting organisatie door en brengen we de ‘verbeterpotentialen’ in kaart, aan de hand de volgende stappen:

 1. Inventarisatie huidige situatie (Kwalitatief, Kwantitatief, Huisvesting, Services (KPI’s), Beleving)
 2. Interviews met (3) belangrijkste stakeholders
 3. Analyse gegevens en uitkomsten interviews
 4. Bevindingen
 5. Verbetervoorstellen
 6. Mondelinge toelichting & rapport

Uw pijlers

Deze Huisvesting/FM pijlers komen aan de orde tijdens de Quick Scan:

 • Inkoop
 • Medewerkerstevredenheid
 • Leveranciers- en contractmanagement
 • Klantbeleving
 • Services (-desk)
 • Visie en beleid
 • Exploitatie gebouw
 • Organisatorische context
 • Werkplekinrichting

Doorlooptijd

De quick scan heeft een doorlooptijd van 1 tot 2 maanden, afhankelijk van o.a. de beschikbaarheid van de benodigde informatie en de planning van de interview kandidaten.

Resultaat

⇒ het ‘verbeter potentieel’ van uw FM/HV organisatie overzichtelijk in kaart
⇒ u weet wat de oorzaken van de knelpunten zijn en hoe u ze kunt verbeteren
⇒ 5 praktisch uitvoerbare verbetervoorstellen
⇒ handvatten om de verbeteringen ook daadwerkelijk in praktijk te gaan brengen

Is deze Quick Scan iets voor u?

Of heeft u misschien eerst nog een vraag?

Laat het ons weten – wij staan u graag te woord – neem hier contact met ons op.

Ucility – Succesvol veranderen!