Bernhoven

Bernhoven

Er zijn diverse functies vervuld door medewerkers van Ucility bij Bernhoven. Hier een overzicht van de functies met bijbehorende taken, verantwoordelijkheden, functiezwaartepunten en bevoegdheden.

Functie: Adviseur verhuizing

 • Adviseren inrichting en ingebruikname
 • Adviseren m.b.t. ICT, Medische techniek, communicatie, facilitair en logistiek
 • In kaart brengen kritische processen
 • Het uitvoeren van een beoordeling/selectie proces voor aanbesteding verhuisbedrijf
 • Opstellen integraal draaiboek
 • Het formeren van een uitvoeringsteam
 • Informeren gemeente, politie aangaande verhuisroute patiënten verhuizing
 • Informeren defensie aangaande verhuis operatie en inzet defensie
 • Het bewaken van efficiency en kwaliteit van de uitvoering

 

Functie: Projectcoördinator verhuizing

 • Maakt projectplan en afstemming met opdrachtgever
 • Detailafstemming inzake positionering meubilair
 • Opstellen indelingstekeningen
 • Het voeren van gesprekken met de verhuiscoördinatoren van de afdelingen
 • Managen van voortgang verhuisvoorbereidingen afdelingen
 • Opstellen draaiboek verhuizing
 • Inventariseren van huidig meubilair
 • Voorstel opstellen in te zetten bestaand meubilair (meubelplan)
 • Opstellen en distribueren van verhuisinstructies
 • Opstellen en uitwerken logistiek codeersysteem voor de verhuizing
 • Het opdragen van de opdrachten aan betrokken leveranciers
 • Het plannen en leiden van projectmeetings om de voortgang te bewaken
 • Voorbereiden en coördineren verhuizingen van meubilair, patiënten, medische apparatuur, ICT, etc.
 • Controleren van data outlets nieuwbouw t.a.v. voorstel inrichting
 • Controles uitvoeren m.b.t. haalbaarheid, ruimtegebruik, bouwkundige aanpassingen m.b.t. voorstel inrichtingstekeningen
 • Coördineren van de verhuizing en nazorg acties

info@ucility.nl
088-0023088

Donau 90-92
2491 BC Den Haag

Aanvragen afspraak

Vul dit korte formulier in voor het maken van een vrijblijvende afspraak.