Nationale Nederlanden

Ucility was betrokken bij het zogeheten ‘Masterplan’ van Nationale Nederlanden in Den Haag. Dit omvatte het verbouwen van de etages 1-6, het inrichten van deze etages volgens het HNW concept, het verhuizen van de medewerkers van de etages 10-16 naar de verbouwde etages en het opleveren van de etages 10-16 aan de eigenaar van het pand. Nationale Nederlanden (NN) behoort met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten tot de grootste en meest toonaangevende verzekeraars van Nederland. De combinatie van 6000 deskundige en betrokken medewerkers, goede producten en diensten en een juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit. De 6000 medewerkers zijn verdeeld over een 4-tal panden in Nederland, te weten Den Haag (Haagse Poort, HP), Rotterdam (Delftse Poort, DP), Ede (Veluwe Poort, VPT) en Amsterdam (ING House, IH).

Nationale Nederland is een organisatie in beweging. Er worden strategische beslissingen genomen op het gebied van huisvesting. Dit om een passende huisvesting te bieden om de medewerkers optimaal te faciliteren zodat zij de klanten van NN maximaal kunnen bedienen. Vanuit de strategie is besloten om de vastgoedportefeuille te herzien. Er zijn in het afgelopen jaren diverse proeven gedaan met Het Nieuwe Werken (HNW), panden zijn gesloten en afgestoten, huurcontracten zijn herzien, medewerkers zijn opnieuw gehuisvest etc.

Daarnaast is het HNW concept verder door ontwikkeld en is het besluit genomen om het HNW concept op alle locaties verder uit te rollen. Allereerst is besloten om HNW in het pand in Den Haag, HP, verder uit te rollen. Van dit pand liep het huurcontract af. NN heeft besloten om het huurcontract te verlengen maar wel minder M2 af te nemen.

Vanuit dit besluit is het project Masterplan HP opgezet. De uitgangspunten van dit project:

 • Het implementeren van het HNW concept
 • Het herhuisvesten van 2250 medewerkers
 • Het terugbrengen van het aantal M2
 • Het renoveren van de etages 1-6
 • Het inrichten van de etages 1-6 en het verhuizen van de medewerkers
 • Het ontmantelen en opleveren van de etages 10-16 aan de verhuurder

Tijdens dit traject was vanuit Ucility een projectleider Huisvesting verantwoordelijk voor de renovatie, inrichting en ingebruikname van de etages 1-6 en voor de ontmanteling van de etages 10-16 t.b.v. de oplevering van de verhuurder

De volgende werkzaamheden hingen hiermee samen:

 • Participeren in projectgroep
 • Aansturing en coördinatie diverse activiteiten betreffende de renovatie, verhuizing en inrichting in nauw overleg met de projectgroep, de architect, de Workspace consultant, de facility manager en de medewerkers van NN
 • Maken van planningen en voortgangsinstructies en vastleggen van verantwoordelijkheden
 • Bewaken van voortgang
 • Initiëren en voorzitten van diverse werkgroepen ten behoeve van de inrichting en ingebruikname
 • Organiseren van de fysieke verhuizing
 • Op locatie aanwezig zijn i.v.m. coördinatie, begeleiding en aansturing van de leveranciers voorafgaand aan de inhuizing
 • Aansturen fysieke verhuizing
 • Het plannen en aansturen van de werkzaamheden t.b.v. de ontmanteling van de etages 10-16
 • Voeren van projectadministratie (bestellingen voor meubilair, werkzaamheden e.d. maken, afhandeling van facturen, financiële overzichten opleveren t.b.v. van afhandeling projectdossier)

Parallel aan dit traject liep het project Multi-tenancy. NN is niet meer volledig huurder van het pand HP. Er is een nieuwe huurder voor de etages 10-16. In het project Multi tenancy participeren NN, de verhuurder en de nieuwe huurder op tot overeenstemming te komen over o.a. gebruik gezamenlijke ruimtes (restaurant, parkeergarage, centrale hal etc.), toegangscontrole e.d. Gedurende dit project was de projectmanager vanuit Ucility onderdeel van de project groep.

Overige resultaten:

 • Realiseren bouwkundige aanpassingen expeditie laagbouw
 • Realisatie postloketten op de diverse locaties
 • Realiseren aanpassingen voortkomend uit de evaluatie
 • Uitbrengen advies hoe om te gaan met meubelopslag
 • Restylen sollicitantenkamer.

info@ucility.nl
088-0023088

Donau 90-92
2491 BC Den Haag

Aanvragen afspraak

Vul dit korte formulier in voor het maken van een vrijblijvende afspraak.