NEC

Ucility heeft de inzet van facility manager bij NEC in Hilversum verzorgd. In deze rol was deze verantwoordelijk voor het aansturen van de facilitaire diensten, het inkoopmanagement en het contractmanagement. Daarnaast werd de functie van HR-adviseur vervuld, met taken als ondersteuning van directeur Human Resources, begeleiden reorganisaties, adviesaanvragen OR en advisering met betrekking tot HR en Arbo gerelateerde vraagstukken.

Onlangs is één van de grotere facilitaire projecten bij NEC afgerond, namelijk de herhuisvesting. NEC is verhuisd binnen Hilversum en heeft haar huisvesting van 7500 m2 gereduceerd naar 3300 m2. In totaal zijn 150 medewerkers geherhuisvest in nieuw ingerichte kantoorruimte en technische lab omgevingen. Met deze herhuisvesting is een reductie van 20% gerealiseerd op de facilitaire kosten.

Tijdens het herhuisvestingsproject waren de werkzaamheden van de projectmanager:

 • KIAN proces incl. budget
 • Functioneel en technisch Plan van Eisen
 • Selecteren makelaar en pand
 • Onderhandeling huurovereenkomst
 • Begeleiden indelingstekeningen
 • Lid van stuurgroep en verhuiscommissie
 • Samenwerking OR
 • Verandermanagement
 • Aanspreekpunt en communicatie interne klanten
 • Aanspreekpunt extern projectmanagement en bouw
 • Aanbesteding meubilair
 • Aanbesteding facilitaire diensten en verhuizing
 • Verhuismanagement
 • Oplevering ‘oude’ en nieuwe pand
 • Facilitaire dienstengids en gedragsregels
 • Volledige nazorg incl. organiseren open dag

info@ucility.nl
088-0023088

Donau 90-92
2491 BC Den Haag

Aanvragen afspraak

Vul dit korte formulier in voor het maken van een vrijblijvende afspraak.