Pieter van Foreest

Pieter van Foreest biedt een breed, flexibel pakket aan services en diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. In Naaldwijk is een nieuwe locatie gerealiseerd, genaamd de Hooge Tuinen. Deze locatie biedt plaats aan ca. 60 ouderen met dementie. Ucility heeft de herhuisvesting van de ouderen en medewerkers verzorgd.

Er zijn twee functies vervuld (projectmanager en floormanager) binnen Pieter van Foreest, locatie de Hooge Tuinen. Hieronder een overzicht van de functies met bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Functie: Projectmanager & consultant

De projectmanager stuurde deelprocessen aan en nam een aantal zaken direct onder de verantwoordelijkheid om hiermee de opdrachtgever en het zorgteam te ontzorgen en te adviseren in besluitvorming. De opdracht had onder meer betrekking op:

 • Participeren in projectteam
 • Aansturing en coördinatie diverse activiteiten in nauw overleg met de zorg
 • Maken van planningen en voortgangsinstructies en vastleggen van verantwoordelijkheden (op basis van reeds bestaand draaiboek)
 • Bewaken van voortgang
 • Initiëren van werkgroepen
 • Uitwerking c.q. ondersteunen bij PvE’s van aan te schaffen producten en/of diensten
 • Organiseren van de fysieke verhuizing
 • Maken (aanvullen) van de van-naar lijsten
 • Maken van draaiboek t.b.v. fysieke verhuizing
 • Maken logistiek plan en stickerplan
 • Op locatie aanwezig zijn i.v.m. coördinatie, begeleiding en aansturing van de leveranciers voorafgaand aan de inhuizing
 • Aansturen fysieke verhuizing 

Functie: floormanager

Na de oplevering van het nieuwe pand door de aannemer aan de afdeling Vastgoed & Faciliteiten van Pieter van Foreest, is er door Ucility een floormanager aangesteld welke gedurende een periode van 4 weken (van oplevering tot inhuizing) verantwoordelijk was voor de aansturing van diverse leveranciers en toezicht hield op veiligheid, voortgang en kwaliteit van werkzaamheden.

 • Maken (aanvullen) van de van-naar lijsten
 • Organiseren van de fysieke verhuizing
 • Maken van draaiboek t.b.v. fysieke verhuizing
 • Maken logistiek plan en stickerplan
 • Op locatie aanwezig zijn i.v.m. coördinatie, begeleiding en aansturing van de leveranciers voorafgaand aan de inhuizing
 • Aansturen fysieke verhuizing

info@ucility.nl
088-0023088

Donau 90-92
2491 BC Den Haag

Aanvragen afspraak

Vul dit korte formulier in voor het maken van een vrijblijvende afspraak.