SNS Reaal

Voor support van de Back Office organisatie van SNS REAAL (7500 pandbewoners) heeft Ucility diverse functies vervuld. Hieronder vindt u een overzicht van de functies met bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Functie: Projectmanager & consultant:

 • Het adviseren, realiseren en coördineren van uiteenlopende projecten (herhuisvesting, signing) binnen het facilitair bedrijf van SNS REAAL. Hierbij de verantwoording over planning, budget tot €50.000 en inzet van middelen.
 • Maken en bewaken van afspraken met toeleveranciers namens de opdrachtgever binnen de afgesproken kaders van het project
 • Rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden inclusief budget en planningsconsequenties
 • Tijdig signaleren en rapporteren van knelpunten in de planning aan de projectverantwoordelijke en de opdrachtgever

Functie: Teamleider huisvestingsbeheer (Back Office):

 • Vertalen van klantgegevens, de scope benoemen en initiëren van oplossingen
 • Bewaken en borging van de voortgang
 • Leidinggeven aan het team(5 medewerkers)
 • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en het optimaliseren van procedures (opstellen processen, SLA’s en KPI’s).
 • Fungeren als schakel tussen het afdelingshoofd van de Back Office en huisvestingsbeheer
 • Fungeren als gesprekspartner met de regie (klant)

Functie: Senior medewerker facility services (Back Office:

 • Bewaken, invoeren en monitoren van de processen en werkinstructies van de locatiemedewerkers
 • Optimaliseren van de uniformiteit van de werkprocedures
 • Fungeren als schakel tussen de afdelingen Beheer en Onderhoud en Facility Services op operationeel / tactisch niveau met als doel een optimaliseren van de processen
 • (aan)Sturen van de locatiemedewerkers (14 medewerkers) in het op de juiste wijze hanteren van de procedures en werkinstructies
 • Stroomlijnen van facilitaire processen op operationeel/ tactisch niveau
 • Coachen van collega medewerkers in uitvoerende taken
 • Structureren van werkwijzen
 • Aanvragen en beoordelen van offertes
 • Opstellen van huisvestings-/ vlekkenplannen
 • Bespreken met afdelingshoofden etc.

Functie: Medewerker Facility Services (Back Office):

 • Voorbereiden van evenementen
 • Voorbereiden verhuizingen
 • Doelmatige kwaliteitsronden
 • Participatie bij HNW traject Utrecht
 • Aanvragen en beoordelen van offertes
 • Opstellen van huisvestings-/ vlekkenplannen

Functie: locatiemedewerker facility services:

 • 1e lijnsmeldingen / storingen. Juiste leverancier aansturen
 • Dagelijkse kwaliteitsronden
 • Vergaderruimten ombouwen / AV middelen plaatsen.
 • Begeleiding leveranciers

 

Resultaat

Alle werkzaamheden zijn conform afspraken en wensen uitgevoerd. De integrale, projectmatige en professionele aanpak van Ucility heeft ervoor gezorgd dat het oorspronkelijke dienstverband van 3 maanden uiteindelijk 2,5 jaar is geworden door verbreding van het takenpakket, vanuit het vertrouwen in de kennis en kunde van Ucility.

info@ucility.nl
088-0023088

Donau 90-92
2491 BC Den Haag

Aanvragen afspraak

Vul dit korte formulier in voor het maken van een vrijblijvende afspraak.