Van Lanschot Bankiers

Er zijn diverse projecten en werkzaamheden verricht bij Van Lanschot Bankiers, ten aanzien van huisvesting. Hieronder een overzicht van bijbehorende taken.

Functie: Projectmanager

 • Klantwens in kaart brengen ten aanzien van (her)huisvesting
 • Geeft advies richting opdrachtgever
 • Maakt projectplan en afstemming met opdrachtgever (demand organisatie)
 • In kaart brengen van wensen ten aanzien van bouwkundige aanpassingen
 • Het aanmaken en beheren van een projectdossier
 • Brengt risico’s en complicaties in kaart en stuur bij waar nodig.
 • Stelt het eindresultaat voorop en houd overzicht.
 • Opstellen en bewaken van het te bewandelen tijdspad.
 • Communiceert met opdrachtgever, klanten, aannemer en overige (externe) leveranciers.
 • Aansturen en bewaken van ICT
 • Maakt een realistische raming van geld, capaciteit en looptijd
 • Houdt rekening met regels, posities, belangen en cultuur in de projectomgeving.
 • Het opdragen van de opdrachten aan betrokken leveranciers
 • Controleren van data outlets t.a.v. voorstel inrichting
 • Controles uitvoeren m.b.t. haalbaarheid, ruimtegebruik, bouwkundige aanpassingen m.b.t. voorstel inrichtingstekeningen
 • Het formeren van een uitvoeringsteam en het plannen en leiden van projectmeetings om de voortgang te bewaken.
 • Het bewaken van efficiency en kwaliteit van de uitvoering.
 • Coördineren van de nazorg acties
 • Maken en bewaken van afspraken met toeleveranciers namens de opdrachtgever binnen de afgesproken kaders van het project
 • Correct rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden inclusief budget en planningsconsequenties
 • Tijdig signaleren en rapporteren van knelpunten in de planning aan de projectverantwoordelijke en de opdrachtgever

Enkele resultaten

 • Project herhuisvesting Hoofdkantoor locaties, ca. 600 werkplekken.
 • Project centralisatie bankiers, ca. 200 werkplekken, 6km archief.
 • Project opleveren locaties Beverwijk, Venlo, Heerlen, Maastricht, Amstelveen enz. ca. 300 werkplekken.
 • Project herhuisvesting locatie Amsterdam, ca. 100 werkplekken.
 • Project Herinrichting servicedesk 90 werkplekken.

Functie: Facilitair Manager hoofdkantoorlocaties

 • Aansturen 3 huismeesters 5 hoofdkantoorlocaties Den Bosch, ca. 1000 werkplekken
 • Inventariseren klantwensen
 • Eerste aanspreekpunt voor klanten bij standaard en niet- standaard dienstverlening
 • Onderhouden klantrelaties, met zowel interne als externe klanten
 • Coördineren en contacten onderhouden externe leveranciers, zoals schoonmaak, beveiliging, catering, verhuizen, beveiliging, ICT, groenvoorziening, afvalverzameling, meubilair, enz.
 • Aanvragen en beoordelen offertes.
 • Opstellen huisvestingsplannen
 • Doelmatige kwaliteitsrondes ten aanzien van dienstverlenende leveranciers
 • Adviseren op gebied van facilitair en huisvesting
 • Aansturen projecten
 • Dossiervorming
 • Financiële administratie
 • Budgetbewaking

info@ucility.nl
088-0023088

Donau 90-92
2491 BC Den Haag

Aanvragen afspraak

Vul dit korte formulier in voor het maken van een vrijblijvende afspraak.