Tot 35% overdaad aan werkplekken op kantoor

In tegenstelling tot recente berichten is er een overdaad aan werkplekken op kantoren in Nederland en België. De bezettingsgraad cijfers van iotspot voor 2017 spreken voor zich; 35% beschikbaarheid van bureaus en zelfs meer dan 40% voor overlegruimten tijdens kantooruren. Ucility herkent zich in deze cijfers en ziet vergelijkbare percentages bij haar analyses ter voorbereiding van verbouw- en verhuisplannen.

“Daarmee willen wij de gebruikersfrustraties à la die van BuZa-ambtenaren niet bagatelliseren”, geeft Marnix Lankhorst van iotspot aan, “de tegenstelling tussen de door ons geobjectiveerde beschikbaarheid en de beleving van gebruikers dat een kantoor overvol is, is evident.”

‘Verslimmen’ van de kantooromgeving

Volgens Hans Bloemen van Ucility is de paradoxale situatie weg te nemen door inzicht te creëren; niet alleen voor facilitymanagement, maar juist ook voor gebruikers. “Het ‘verslimmen’ van de werkomgeving leidt alleen tot duurzaam resultaat als ook de gebruikers er baat bij hebben. Als zij bijvoorbeeld real-time inzicht hebben in die 35% vrije werkplekken ontstaat er bij hen rust en keuzevrijheid in plaats van frustratie. Daarbij is op te merken dat er een verschuiving is bij de gebruiker in behoefte. Zoals de vraag naar scrum of concentratie ondersteunende werkruimte.” Dit is wat iotspot in combinatie met Smart Workspace Information Management beoogt. Door ‘verslimming’ kunnen kantoorvolumes ingekrompen of beter passend worden, zonder verlies van gastvrijheid, werkplezier of productiviteit. Als extra kan het gebruik van energie, catering en woon-werkverkeer verbeterd worden. De ‘harde’ opbrengst hiervan weet Hans Bloemen als een van de ‘founding fathers’ van de NFC-index te duiden: “Een werkplek kost per jaar gemiddeld 8.600 euro. Weet je de overdaad te kapitaliseren dan kun je jaarlijks tot 1.000 euro per werkplek vrijmaken.

Elkaar versterken bij het ‘verslimmen’ van werkomgevingen

De heren en hun bedrijven hebben elkaar afgelopen jaar gevonden. Hun onderzoek naar werkplekmanagement dienstverlening, deed Ucility besluiten met iotspot te schakelen. Inmiddels wordt er gezamenlijk bij een aantal bedrijven opgetrokken. “Dat smaakte naar meer”, aldus de directeur van iotspot, “Plug & Play ‘verslimming’ van de kantooromgeving door ons en praktisch uitvoerbare adviezen door Ucility.” Bloemen vult aan “Met Smart Workspace Information Management, willen wij als Ucility klanten helpen bij het vormgeven van hun toekomst met ‘slimme’ kantooromgevingen.”

Over iotspot B.V.

iotspot voorziet een ‘slimme’ toekomst waarin iedereen kan werken, studeren of creëren waar en wanneer zij wil. De productiviteit wordt verhoogd, samenwerking gestimuleerd en het woon-werkverkeer beperkt. Zo’n toekomst vereist een omslag naar gastvrije en flexibele werkomgevingen en -vormen. iotspot zet haar Internet-of-Things dienst in om gezamenlijk met kantoorhoudende organisaties en vastgoed-eigenaren deze omslag te realiseren en de overdaad aan ruimte optimaal te benutten en in te zetten.

Over Ucility

Ucility faciliteert bij veranderingen. De focus ligt op fysieke huisvesting, facilitaire processen en de hierbij aansluitende cultuurverandering. Organisaties ervaren, groeien, krimpen, veranderen, verplaatsen… . Soms worden deze bewegingen tegengehouden door de werkomgeving en is een (ingrijpende) verandering nodig om ruimte te bieden aan gewenste groei en ontwikkeling. Op dat snijvlak acteert Ucility naast de klant als deskundig adviseur en projectmanager. Hierbij acteert zij vanuit de corporate identiteit van de opdrachtgever. Ucility vertaalt deze naar de werkomgeving met als doel het welzijn voor de medewerker en de productiviteit van de organisatie, te optimaliseren.

Ook uw werkomgeving ‘verslimmen’?

Gebruik onderstaande knop voor contact en meer informatie.

info@ucility.nl
088-0023088

Donau 90-92
2491 BC Den Haag

Aanvragen afspraak

Vul dit korte formulier in voor het maken van een vrijblijvende afspraak.