technisch

Verhuizen terwijl de “winkel” open blijft!

Een succesvolle verhuizing van twee locaties naar één nieuwbouwlocatie, conform afspraak, volgens draaiboek en gericht op een tijdige ingebruikname van de nieuwbouw.

Het verhuizen van een technisch, industriële organisatie van twee locaties in Rotterdam naar één nieuwbouw locatie op de Maasvlakte vroeg een goede voorbereiding. De productie moest doorgaan en het verhuizen mocht dit productieproces hooguit minimaal verstoren. Een uitdaging, zeker in Coronatijd met alle strenge maatregelen.

De totale verhuizing bestond uit

  1. Werkplaatsen
  2. Meerdere magazijnen
  3. Kantoorwerkplekken
  4. Algemene ruimtes als vergaderruimtes, kantine en inventaris koffiecorne
  5. ICT-hardware
  6. Buitengebied: inhoud van 4 containers, een koelunit en diverse pallets die buiten waren gestald

Een projectteam Verhuizing werd geformeerd. De Ucility projectmanager was de voorzitter van het projectteam en tevens de procesbegeleider. Het projectteam bestond uit leidinggevenden die met hun teams de verhuizing van hun eigen technische werkplaatsen/magazijnen voorbereidden. Daarmee was elk teamlid verantwoordelijk voor verhuis klaar maken van zijn/haar toegewezen locatie/afdeling.
In de project overleggen werd conform agenda de voortgang van de voorbereidingen gemonitord en vond besluitvorming t.b.v. deze voortgang plaats of werd er besluitvorming voorbereid voor de directie.
Tijdens de verhuisperiode verzorgde de projectmanager van Ucility samen met de met de voorman van de verhuizer (Abbink UTS) de coördinatie.

Het inpakken en uitpakken en het loskoppelen van zware machinerie werd grotendeels door de opdrachtgever zelf uitgevoerd. Het op de juiste en veilige wijze transporteren werd in samenspraak met de verhuizer goed voorbereid en uitgevoerd. De avond voor elke verhuisdag stond alles wat mee verhuisde, op de juiste wijze verpakt en veilig klaar. Op de nieuwbouwlocatie plaatsten de verhuizers de machinerie en andere goederen op de ingetekende plaatsten.

De magazijnen zijn door de verhuizer ingepakt en door de opdrachtgever op de nieuwe locatie uitgepakt. In samenwerking met de opdrachtgever is de codering en adressering van de verhuisstickers hiervoor uitgewerkt. Hierdoor zijn alle magazijngoederen direct op de juiste plekken in het nieuwe magazijn geplaatst.

Een prachtig verhuisproject én een tevreden opdrachtgever.