Waste Management: aandacht voor voeding levert vruchtbare resultaten èn betere zorg

Door: Petry Botter

 

Donderdag 23 november jl. organiseerde Ucility, in samenwerking met de Foodprofessor, een workshop over eten en drinken binnen de zorg. De thema vragen hierbij waren:

“Waar ligt de oorzaak van verspilling?”
“Waar zit de oplossing om verspilling tegen te gaan?”
“Hoe draagt een kwalitatief goede maaltijd bij aan zorg?

De middag werd afgetrapt met enkele stellingen die de diepgang van het onderwerp al snel opzochten.
Zo bracht de stelling “Binnen de zorg is onvoldoende sprake van visie op eten & drinken” reacties te weeg als:

 • De maaltijdvoorziening wordt vaak op eigen wijze ingevuld
 • Er is onvoldoende kennis van voedingswaarde
 • Er is weinig besef van de positieve werking van goede voeding op vermindering van medicatie behoefte
 • Ondervoeding kan worden teruggedrongen
 • Budgetten voor voeding worden te krap bemeten
 • Schaarste op de arbeidsmarkt voor de juiste mensen
 • Eten en drinken en bijhorende omgeving kan een belangrijk ritueel zijn om vereenzaming tegen te gaan

Verder waren er de nodige inhoudelijke discussies, waarbij de volgende zaken opvielen:

 • Als consument worden we ook binnen de zorg kritischer en mondiger.
 • De beschikbaarheid en transparantie van diverse kwaliteitsmeters worden steeds belangrijker in de zoektocht naar passende zorg. Veranderingen worden vaak in gang gezet door ‘evidence based’ oplossingen.
 • Duidelijk is dat, in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen, ‘levensstijl’ steeds belangrijker wordt en dus hiermee het belang van eten en drinken binnen de zorg ook wijzigt. Echter, binnen de zorg blijven privacy, goede zorg en veiligheid de belangrijkste pijlers.
 • Het bewustzijn dat goede voeding onmiskenbaar onderdeel is van goede zorg, lijkt bij de zorgverleners vaak nog niet te zijn geland. Hiervoor zien we toch nog te vaak een bepaalde mate aan desinteresse, druk op het zorgproces en het ouderwets ‘roosterdenken’ terug.  Om dit bewustzijn te stimuleren kan training en educatie uitkomst bieden.

‘Waste management’ heeft tot doel om tot een hogere kwaliteit van maaltijd en dienstverlening te komen, de klanttevredenheid te verhogen en bij te dragen aan maatschappelijke verantwoord ondernemen. In aansluiting op dit thema leidde The Foodprofessor ons tevens door ‘de cirkel van waste kwaliteit’.  Hierbij kwam o.a. naar voren dat:

 • 48-56% van de gemiddelde, dagelijkse investering in voedsel in de afvalcontainers belandt (vanuit inkoop, kookproces en portionering).
 • Dat hiermee gemiddeld 235 miljoen per jaar wegstroomt in Nederland!!
 • En dat bij het terugdringen van slechts 1% binnen een kleine zorginstelling al een directe besparing haalbaar is die de kwaliteit van de maaltijd direct ten goede kan komen.
 • De impact op je imago als zorginstelling is daarmee direct al gezet.

Verder deelde ook gastspreker Walter van de Wilt (Alrijne Zorggroep) met veel enthousiasme zijn ervaringen vanuit de Alrijne organisatie. Zo vertelde hij over zijn zoektocht binnen de vele voedingsconcepten die de markt rijk is en deelde hij zijn kennis van gastvrijheidsconcepten die uiteindelijk tot een mooi samenspel hebben geleid van kostenreductie én kwaliteitsverbetering. Eveneens benoemde hij de mooie resultaten behaald met de Foodprofessor en de krachtige Wastescan-tool. Voor hem ligt de sleutel voor goed waste management bij het betrekken van leveranciers bij concept- en productontwikkeling en het breder trekken van de verantwoordelijkheid voor het vraagstuk voedselverspilling, dan alleen binnen de muren van je eigen instelling.

Conclusies van de middag:

 • Invoering van een nieuw concept kost tijd, maar met de juiste begeleiding werpt het snel waardevolle vruchten
 • Kijk bij inkoop eerst naar kwaliteit/beleving in plaats van prijs
 • Blijf meten en sta open voor de waarde van feedback
 • Voedselverspilling terugdringen is een continu proces
 • De voedingsassistent heeft de belangrijkste rol
 • Externe expertise helpt je in je slagkracht bij het doorvoeren van een verandering
 • Een doordacht plan en bijhorende trainingspakket draagt bij aan bewustwording en realisatie

 

Werkt u reeds actief aan Waste Management?

Gebruik onderstaande button om ons te laten weten dat u (vrijblijvend) meer te weten wilt komen over dit thema.

info@ucility.nl
088-0023088

Donau 90-92
2491 BC Den Haag

Aanvragen afspraak

Vul dit korte formulier in voor het maken van een vrijblijvende afspraak.